Menüü

Kodulehel toodud kaupade hinnad
Kõik Revilo.ee e-poes avaldatud toodete müügihinnad on toodud koos käibemaksuga (20%).

Ostu vormistamine ja kauba eest tasumine
Teil on võimalus Revilo.ee e-poes valida endale sobilik kaup ja lisada see ostukorvi.
Revilo.ee e-poest saab osta minimaalselt ühte rehvi ja maksimaalselt 10 rehvi.
Tellimuse kinnituse kohta saate kohe ka kinnitusteatise koos arve ja tarneajaga.
Arve tuleb Teil tasuda pangaülekandega.
Kui raha on laekunud Revilo-auto OÜ kontole, saadame tellitud rehvid kullerteenusega Cargobus, Venipak või Schenker Teie poolt antud aadressile.
Kui Teil tekib ostu sooritamisel küsimusi, siis palun pöörduge Revilo.ee klienditoe poole info@revilo.ee.

Kauba saadavus/tarneaeg
Revilo.ee e-poe tootevalikusse kuulub üle 20 tootja, üle 110 erineva toote ja üle kümne tuhande rehvi. 
Revilo.ee e-poes kuvatud toodete tarneaeg Eestis on keskmiselt 1-4 tööpäeva.

Kauba kohaletoimetamine
Rehvid toimetatakse kliendi soovitud aadressile Revilo.ee volitatud kullerteenusega (DPD, Venipak, Schenker või Cargobus).

Transpordikulud
Transportkulu sõiduautorehvi tellimisel Eesti piires on ühe tellimuse kohta 8€.

14-päevane kauba tagastamisvõimalus

Kauba tagastamisvõimalus: Kliendil on õigus revilo.ee e-poest ostetud kaup tagastada ehk veebikeskkonna vahendusel sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul hetkest, mil kaup on kliendile tarnitud või üle antud.
Kauba tagastamisel kannab klient tagastamisega seotud kulud 45 eur + 5% ostetud kauba maksumusest, välja arvatud juhtudel, kui üleantud toode ei vastanud tellitule.

Kliendil (eraisikul) on õigus Revilo.ee e-poest ostetud kaup tagastada ehk veebikeskkonna vahendusel sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul hetkest, mil kaup on kliendile tarnitud või üle antud.
Kauba tagastamisel kannab klient tagastamisega seotud kulud, välja arvatud juhtudel, kui üleantud toode ei vastanud tellitule.
Kui kliendi tellitud kaup ei vasta tellitule või e-poes eksponeeritule, vahetame kauba ringi õige toote vastu või võimaldame kliendil vahetada tellitud toote uue samaväärse toote vastu.
NB! Kliendi poolt Revilo-auto OÜ-le tagastatud kaup peab olema kasutamata (rehvidega ei tohi olla sõidetud, samuti ei tohi rehvid olla velgedele paigaldatud ja demonteeritud).

Kas rehvid on uued ja kauba garantii?
Revilo.ee e-pood müüb uusi tooteid, mitte vanemaid kui 36 kuud.
Revilo.ee e-poe sortimendis leidub ka vanemaid rehve, kuid need nende kohta peab küsima müüjalt, kui juhuslikult peaks sattuma tellimusse vanemad kui 24kuud vanad rehvid, siis annab müüja teile sellest teada.
Uhiuueks rehviks peetakse rehvi, mis on kuni 3 a vana ja uueks kuni 5 a, kui neid on nõuetekohaselt hoitud.
Kliendi tellitud kaup on transpordil Revilo.ee e-poe laost kuni kliendile kättetoimetamiseni kaitstud Revilo.ee e-poe ja tema logistikapartneri vastutusel.
Kõikidele Revilo-auto OÜ poolt müüdud toodetele kehtib tootjatehase poolt antud garantii 2 aastat(va. protekteeritud rehvid, mille garantiiks on 1 aasta).

Garantii tingimused
Kõikidele Revilo-auto OÜ poolt müüdud toodetele kehtib tootjatehase poolt antud garantii 2 aastat(va. protekteeritud rehvid, mille garantiiks on 1 aasta).

Kliendi tellitud kaup on transpordil Revilo-auto OÜ laost kuni kliendile kättetoimetamiseni kaitstud Revilo-auto OÜ ja tema logistikapartneri vastutusel. Revilo-auto OÜ tagab rehvide asendamise või kauba maksumuse kompenseerimise mistahes juhtumil, mis puudutab saadetise kadumist või riknemist väljasaatmise momendist kuni kliendi poolt määratud aadressil kauba üleandmiseni.
Revilo-auto OÜ poolt vahendatav tootjatehase poolt antud garantii katab nii toote materjali, kui ka tootmisest (tootmisprotsessist) tulenevad vead.
Garantii alla ei kuulu alljärgnevad rehvide vigastused ja valest kasutamisest tingitud juhtumid:

  • rehvid, mida on kasutatud üle mustri kulumispiiri
  • rehvide vigastused, mis on tekkinud teeolude tõttu
  • rehvide vigastused, mis on tekkinud õnnetusjuhtumite (avarii, tulekahju vms) tagajärjel
  • vigastused, mis on tekkinud rehvide valest ekspluateerimisest (vale rehvirõhk, vale kokkujooks, balanseerimata rattad, rikkis amortisaatorid, auto ülekoormus, kettide kasutamine, naelutamine, võidusõit, off-road jms)
  • remonditud ning taastatud rehvid
  • ettekavatsetult rehvidele tekitatud vigastused
  • loomulik rehvide kulumine

Müügigarantii andja on Revilo-auto OÜ, aadressiga Puiestee 2, Tartu.
Garantii taotlemise aluseks on garantii taotleja poolt saadetud koopia ostuarvest koos vea kirjelduse ja taotleja kontaktandmetega Revilo-auto OÜ e-mailile: info@revilo.ee.
Pärast garantiitaotluse esitamist võtame garantii taotlejaga ühendust 2-3 tööpäeva jooksul, et täpsustada toote transportimise korraldus Revilo-auto OÜ esindajani.
Vealisele tootele tehakse põhjalik ekspertiis. Kui läbiviidud ekspertiis tõestab materjali- või tootmisvea, siis rehv parandatakse, asendatakse uuega või hüvitatakse rahaliselt. Revilo-auto OÜ vahendab kauba parandamist, vahetamist või kompenseerimist tootja ja kliendi vahel.
Revilo-auto OÜ poolt vahendatud ekspertiisi tulemusega mittenõustumise korral suunatakse probleemne toode erapooletusse ekspertiisi. Kui erapooletu ekpertiisi tulemus ühtib Revilo-auto OÜ poolt vahendatud ekspertiisi tulemusega, siis katab ekspertiisi kulud garantii taotleja. Ekspertiisi aeg on sellisel juhul maksimaalselt 2 kuud.
Garantiijuhtumi välistuse korral on Revilo-auto OÜ-l õigus esitada kliendile arve alljärgnevate kulude kohta:
vealise toote saatekulud Revilo-auto OÜ-le ja tagasi garantii taotlejale
erapooletu ekspertiisi kulud ning sellega seonduvad saatekulud
Revilo-auto OÜ kohustub hüvitama müügigarantii ajal toote parandamise või asendamisega kaasnevad kulud.

Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on Revilo-auto OÜ klientidel ka teistest EV kehtivatest seadustest tulenevate õiguste kasutamise võimalus. Võlaõigusseadusest tulenevalt võtab Revilo-auto OÜ vastutuse puuduste eest, mis on tootel ilmnenud kahe aasta jooksul arvates toote üleandmisest kliendile.

Kuhu viia vanad sõiduautorehvid?
MTÜ Rehviringlus võtab oma kogumispunktides tasuta vastu kõiki Eestis tekkivaid vanu rehve. Kogumispunktides võetakse vanu rehve tasuta vastu eraisikutelt, kohalikelt omavalitsustelt, heakorrafirmadelt ning MTÜ Rehviringlus lepingut omavatelt rehvifirmadelt ning transpordiettevõtetelt.